Opactwo Cystersów w Mogile

Mogilskie opactwo cystersów wraz z kościołem Najświętszej Marii Panny i św. Wacława jest jednym z najpiękniejszych zabytków sakralnych Małopolski.

Opactwo Cystersów w Mogile
Fot. Karolinabb [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons

Pierwotnym miejscem lokacji klasztoru miały się stać Kacice położone niedaleko Słomnik. Kilka lat później fundator zrezygnował z tego miejsca i wymienił się z jednym z członków swojej rodziny na znajdujące się w Mogile pod Krakowem tzw. „pole św. Wacława”.

Cystersi przybyli do Mogiły w 1222 roku z klasztoru w Lubiążu na Dolnym Śląsku. Zostali tam sprowadzeni przez biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża. Zwieńczeniem pracy zakonników było powstanie kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej i św. Wacława męczennika (być może wezwanie to nawiązuje od wcześniejszej nazwy tego miejsca „pole św. Wacława”) oraz klasztor, który przetrwał do czasów dzisiejszych. Historia nie szczędziła klasztorowi dziejowych doświadczeń. W XIII w. został spustoszony przez napady Tatarów oraz najazd Szwedów w XVII w. Miejsce to związane jest z dziejami Polski.

Klasztor gościł wielu znamienitych gości. Bywali tu m.in. polscy królowie Kazimierz III Wielki (przy jego pomocy rozbudowano krużganki klasztorne), Władysław II Jagiełło z królową św. Jadwigą oraz Zygmunt I Stary.

Zaś z ludzi kultury, sztuki i nauki mogilskie opactwo odwiedzili: Jakub z Paradyża, Andrzej Gałka, Stanisław Samostrzelnik, Tomasz Dolabella, Wojciech Bogusławski, Cyprian Kamil Norwid, Jan Matejko, Józef Szujski, Władysław Łuszczkiewicz, Witold Pruszkowski, Adam Chmielowski, Stanisław Wyspiański.

Od powstania klasztoru w Mogile po dziś dzień jego gospodarzami są cystersi. W kościele opackim (od 1970 roku mającym status bazyliki mniejszej) znajduje się łaskami słynący krzyż Pana Jezusa.

Opatami mogilskimi byli m.in.: Piotr z Lubiąża, Jan Stechir, Piotr Hirszberg, Erazm Ciołek, Wawrzyniec Goślicki, Marcin Białobrzeski, Paweł Piasecki, Paweł Wołucki, Jan Kazimierz Denhoff, Stanisław Szembek, Krzysztof Antoni Szembek, Michał Szembek, Jan Aleksander Lipski, Michał Kunicki, Michał Wodzicki, Jan Kanty Wodzicki, Jan Chrzciciel Schindler.

Fot. tyt.: Zygmunt Put Zetpe0202 [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

You May Also Like