Kościół św. Andrzeja Apostoła w Broku

W mazowieckim Broku znajduje się niezwykły kościół św. Andrzeja Apostoła, w którego architekturze i wyposażeniu obecne są elementy gotyckie, renesansowe i barokowe.

Kościół św. Andrzeja Apostoła w Broku
Fot. Katarinka1711 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Pierwszy, jeszcze drewniany, kościół w Broku powstał prawdopodobnie już w XII wieku, natomiast parafia została erygowana na początku następnego stulecia. Od tego czasu w Broku mogło istnieć nawet kilka drewnianych kościołów, które poprzedziły powstanie murowanego kościoła.

Budowę obecnego kościoła św. Andrzeja Apostoła rozpoczęto w latach 1542–1545 z inicjatywy biskupa płockiego Samuela Maciejowskiego. Jej budowę zakończono około 1560 r. staraniem Andrzeja Noskowskiego, również biskupa płockiego. Projekt świątyni przypisywany jest architektowi Janowi Baptyście z Wenecji.

W 1612 roku z fundacji miejscowego proboszcza Jakuba Odrzywołka Kapusty do świątyni dobudowano północną kaplicę. W 2. połowie XIX wieku wzniesiono neogotycką kaplicę południową oraz od zachodu główną kruchtę.

Kościół św. Andrzeja Apostoła był restaurowany w 1744 roku po zniszczeniach z okresu wojen szwedzkich oraz w 1945 roku po uszkodzeniach z okresu II wojny światowej. Podczas prac remontowych, przeprowadzonych w latach 1969–1971, odkryto fragmenty renesansowej polichromii. Dalsze prace konserwatorskie i remontowe były prowadzone od 1992 roku.

W 2003 roku parafia św. Andrzeja Apostoła w Broku została laureatem konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek zadbany”.

Fot. tyt.: Katarinka1711 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

You May Also Like