Szlak Renesansu Lubelskiego

Podążając przez województwo lubelskie nie sposób ominąć zabytki wzniesione na przełomie XVI i XVII wieku. Dlatego też na Lubelszczyźnie wytyczono Szlak Renesansu Lubelskiego, obejmujący zabytki wzniesione w tym stylu architektonicznym.

Szlak Renesansu Lubelskiego
Kościół NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie. Fot. Wistula [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
Na terenach obecnego województwa lubelskiego na przełomie XVI i XVII wieku wykształcił się unikalny typ architektury zwany renesansem lubelskim. Łączy on w sobie gotyk z elementami renesansu włoskiego i niderlandzkiego. Renesans lubelski charakteryzuje się m.in. smukłością i lekkością bryły oraz wspaniałymi detalami architektonicznymi.

Szlak Renesansu Lubelskiego został stworzony w 2013 roku przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną w celu promocji dziedzictwa architektury regionu lubelskiego oraz renesansu lubelskiego. Szlak łączy ponad 40 zabytkowych obiektów, posiadające wyraźne cechy charakterystyczne dla Renesansu Lubelskiego.

Na trasie Szlaki Renesansu Lubelskiego znajduje się 11 kościołów z Lublina, a także dwa kościoły w Kazimierzu Dolnym oraz kilkanaście budowli sakralnych (m.in. w Dysie, Krasieninie, Markuszowie, Bełżycach, Czerniejowie, Łęcznej, Kurowie, Końskowoli, Janowcu, Wilkołazie, Wilkowie). Ponadto na szlaku znajdują się obiekty o charakterze świeckim: spichlerze w Kazimierzu Dolnym oraz pałac w Gardzienicach.

Fot. Szater [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

You May Also Like