Szlak Naftowy

Transgraniczny Szlak Naftowy prowadzi przez miejscowości związane z powstaniem przemysłu naftowego. Okazuje się, że to w Galicji powstało pierwsze na świecie zagłębie naftowe.

Szlak Naftowy
Skansen w Bóbrce, fot. Kroton [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons
W II połowie XIX wieku Galicja przeżywała „gorączkę naftową”. Na trasie szlaku znajdują się pierwsze urządzenia wydobywcze i przetwórcze „oleju skalnego”, podobnie jak miejsca związane z działalnością Ignacego Łukasiewicza. On to w 1854 roku w Bóbrce koło Krosna założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej oraz także destylarnię w Ulaszowicach. Szyby naftowe zaczęły powstawać również w okolicach Sanoka, Leska i Ustrzyk Dolnych.

Szlak Naftowy wiedzie zarówno przez skanseny i muzea z ekspozycjami poświęconymi historii przemysłu naftowego. Doprowadzi także do czynnych jeszcze kopalń, w których znajdują się stare urządzenia naftowe. Wyczerpywanie się zasobów karpackiej ropy oraz modernizacja procesów wydobywczych sprawiają, że jedynie Szlak Naftowy stanowi widoczny ślad narodzin przemysłu naftowego na terenie Galicji.

Kolorytu zabytkowym obiektom naftowym dodaje uroczy krajobraz, a także wspaniałe zabytki świeckie i sakralne przenikających się kultur, świadczące o bogactwie dziedzictwa kulturowego i złożonej historii tych ziem.

Podróżując szlakiem odwiedzimy Krosno, a także zawitamy do pereł karpackich uzdrowisk: Iwonicza-Zdroju, Rymanowa-Zdroju i Polańczyka-Zdroju. Uroku szlakowi przydają przepiękne krajobrazy i przyroda Beskidu Niskiego oraz Bieszczad.

Fot. tyt.: Koparka „Adolf” w skansenie w Bóbrce/Przykuta [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

You May Also Like