Śladami Marii Skłodowskiej-Curie po Warszawie

Maria Skłodowska-Curie za swoje odkrycia została dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Nobla. Chociaż od studiów na paryskiej Sorbonie do końca życia mieszkała we Francji, to jednak Warszawa była jej rodzinnym miastem.

Śladami Marii Skłodowskiej-Curie po Warszawie
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

Spacer warszawskimi śladami Marii Skłodowskiej-Curie rozpoczynamy przy staromiejskiej kamienicy, w której Maria przyszła na świat. Wówczas mieściła się tu pensja dla dziewcząt, prowadzona przez jej matkę – Bronisławę. W rok po narodzinach ojciec uczonej – Władysław (znany warszawski nauczyciel matematyki i fizyki) – otrzymał nową posadę podinspektora w męskim gimnazjum i rodzina. Wówczas rodzina Skłodowskich zmieniła mieszkanie. Obecnie w kamienicy przy ulicy Freta 16 znajduje się Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Chrzest małej Marii odbył się w pobliskim kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny (ul. Przyrynek 2), będącym jedną z najstarszych świątyń w Warszawie. Świątynię wzniesiono na początku XV wieku, według podania na miejscu pogańskiej świątyni, z fundacji księcia mazowieckiego Janusza Starszego i jego żony Danuty Anny. Sto lat później, w 1518 roku, do świątyni dobudowano charakterystyczną wieżę-dzwonnicę. Obok świątyni, na skarpie wiślanej, znajduje się taras widokowy na Wisłę i prawobrzeżną Warszawę. Skarpa wiślana była ulubionym terenem spacerów Marii.

Śladami Marii Skłodowskiej-Curie po Warszawie
Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie

Wracamy na ulicę Freta, gdzie tuż obok miejsca urodzenia przyszłej uczonej znajduje się kościół św. Jacka. W tej świątyni Maria przyjęła Pierwszą Komunię Świętą, która była dla niej ogromnym przeżyciem. Wybudowana poza murami miejskimi XVIII-wieczna świątynia została wzniesiona dla zakonu dominikanów. Podczas Powstania Warszawskiego mieścił się tutaj szpital polowy, który został zbombardowany przez hitlerowców. Zginęło wówczas ponad 1000 osób. Świątynia została odbudowana w 1968 roku.

Podążając dalej dochodzimy do budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu. Mieściło się tutaj Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Na tyłach budynku urządzono pracownię fizyczną, w której – w latach 1890-1891 – Maria mogła przeprowadzać doświadczenia.

Śladami Marii Skłodowskiej-Curie po Warszawie
Skwer Jana Twardowskiego

W 1913 roku, podczas wizyty w Warszawie ( po otrzymaniu drugiej Nagrody Nobla), Maria była witana z wielkimi honorami. Na jej cześć w Sali Malinowej hotelu Bristol wydano bankiet. Bristol był wówczas najnowocześniejszym hotelem Warszawy, posiadającym m.in. własną elektrownię. Nieznacznie zniszczony podczas II wojny światowej hotel przeszedł kapitalny remont na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Obok hotelu Bristol, między ulicą Karową i kościołem Wizytek, znajdowało się III Żeńskie Gimnazjum Rządowe, do którego uczęszczała Maria. Obecnie na jego miejscu rozciąga się skwer Jana Twardowskiego.

Usytuowany przy Krakowskim Przedmieściu Uniwersytet Warszawski zaproponował wybitnej uczonej objęcie Katedry Fizyki Eksperymentalnej. Maria co prawda odmówiła, to jednak utrzymywała kontakty z uczelnią. Uniwersytet nadał jej tytuł Honorowego Profesora Wydziału Filozoficznego.

You May Also Like