Podlaski Szlak Tatarski

Podlasie jest regionem, w którym ścierają się wpływy różnych kultur i tradycji. Tworzą one kalejdoskop, którego elementy nakładają się na siebie, zachowując jednocześnie urok swojej odrębności. Jednym z takich elementów jest społeczność Tatarów, sprowadzonych na Podlasie w 1679 roku przez Jana III Sobieskiego.

Podlaski Szlak Tatarski
Meczet w Kruszynianach. Fot. Polimerek [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Podlaski Szlak Tatarski, prezentujący dziedzictwo historyczne i kulturowe polskich Tatarów, łączy podlaskie miejscowości związane z ich kulturą i religią. Głównymi atrakcjami szlaku są dwa funkcjonujące meczety, cmentarze tatarskie (mizary), Muzeum Ziemi Sokólskiej z kolekcją eksponatów tatarskich, cerkiew p.w. Aleksandra Newskiego oraz klasycystyczny kościół p.w. św. Antoniego w Sokółce.

Podlaski Szlak Tatarski obejmuje swym zasięgiem ziemie powiatu sokólskiego, rozciągając się wokół malowniczych Wzgórz Sokólskich, Puszczy Knyszyńskiej oraz Pagórków Nadświsłockich. Na Podlaski Szlak Tatarski składają się dwie trasy:

  • zielony Szlak Tatarski Duży (Sokółka – Bohoniki – Stara Kamionka – Wierzchlesie – Talkowszczyzna – Nowa Świdziałówka – Nietupa – Kruszyniany) usytuowany wśród Wzgórz Sokólskich i częściowo na terenie Puszczy Knyszyńskiej;
  • niebieski Szlak Tatarski Mały (Kruszyniany – Józefowo – Królowe Stojło – Waliły-Stacja), łączący miejscowości związane z osadnictwem tatarskim na Podlasiu (Kruszyniany, Józefowo) z miejscowościami związanymi z wydarzeniami okresu powstania styczniowego (Królowe Stojło, Waliły-Stacja).

Fot. tyt.: Boguslaw Bajko [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons