Szlak Książąt Mazowieckich

Położone w centrum Polski Mazowsze przez ponad trzy stulecia było samodzielnym księstwem, rządzonym przez mazowiecką linię Piastów. Dziś niedoceniani i trochę zapomniani książęta mazowieccy założyli prawie 100 miast, wznosili zamki i fundowali kościoły. W celu przywrócenia należnego im miejsca w 2008 roku utworzono Szlak Książąt Mazowieckich.

Szlak książąt mazowieckich
Zamek książąt mazowieckich w Ciechanowie

Szlak Książąt Mazowieckich swoim zasięgiem obejmuje całe historyczne Mazowsze. W czasach swej świetności Księstwo Mazowieckie zajmowało obszar od przedmieść dzisiejszej Łodzi na zachodzie po Rajgród, Tykocin i Kanał Augustowski na północnym wschodzie. W 1462 roku rozpoczął się powolny upadek niezależnego księstwa, które w ciągu 60 lat zostało włączone do Polski.

Szlak Książąt Mazowieckich został utworzony by propagować spuźciznę władców Mazowsza. Łączy miejscowości, w których pozostały zabytki architektury i sztuki pamiętające czasy niezależności Mazowsza. Podróż szlakiem przenosi w czasy turniejów rycerskich i barwnych potyczek. Podróżując po Mazowszu warto wybrać jeden z czterech tras składających się na Szlak Książąt Mazowieckich:

  • Szlak Konrada Mazowieckiego prowadzący do zapomnianych zamków i na pogranicze z Prusami. Podąża z Zakroczymia przez Czerwińsk, Ciechanów, Pułtusk do Warszawy.
  • Szlak Siemowitów podążający po krainie usianej zamkami i grodami, położonej na pograniczu dzisiejszych województw: mazowieckiego i łódzkiego. Trasa biegnie m.in. przez Błonie, Sochaczew, Płock i Łowicz.
  • Szlak księcia Janusza przebiegający przez perły południowego Mazowsza zaprowadzi nas m.in. do Czerska, Warki, Iłży czy też Szydłowca.
  • Szlak księżnej Anny i ostatnich książąt mazowieckich, który dociera do średniowiecznych strażnic, położonych na wschodnim Mazowszu i Podlasiu. Prowadzi m.in. do Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęki, Łomży, Wizny, Drohiczyna czy też Węgrowa i Liwu.

Warto również odwiedzić pamiątki po książętach mazowieckich w Warszawie. Więcej informacji znajduje się na stronie Szlaku Książąt Mazowieckich.

You May Also Like