Szlak Kopernikowski

Szlak Kopernikowski jest jednym z najbardziej interesujących polskich szlaków kulturowych dla upamiętnienia postaci astronoma, który „wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię”.

Szlak Kopernikowski
Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie

Szlak Kopernikowski przebyć można na wiele różnych sposobów. Jednak bez względu na wybraną formę zwiedzania, czeka na nim wiele atrakcji. Szlak o charakterze ponadregionalnym, przebiega głównie przez tereny Warmii i Mazur, by później poprowadzić przez Pomorze do Torunia.

Cóż takiego zobaczymy na Szlaku? Przede wszystkim miejsca związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika, który był nie tylko uczonym, ale również kanonikiem warmińskim, pełniącym różne funkcje w Kościele.

Szlak Kopernikowski rozpoczyna się w Olsztynie, założonym w 1334 roku. W tym to roku Henryk von Luter wzniósł drewniano-ziemną strażnicę Allenstein. Kilkadziesiąt lat później wzniesiono gotycki zamek, na którym w latach 1516-1521 urzędował Mikołaj Kopernik, będąc administratorem dóbr kapituły warmińskiej. Obecnie na zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur, w którym można znaleźć sporo pamiątek po astronomie.

Następnie szlak prowadzi nas przez Dobre Miasto do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie znajduje się zamek biskupów warmińskich, zwany „Wawelem Północy”. Biskupia warownia jest najlepiej zachowanym w Polsce zamkiem gotyckim, w którego podwojach mieszkał Mikołaj Kopernik podczas pełnienia funkcji kanonika.

Szlak Kopernikowski
Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, fot. Pixabay.com

Szlak Kopernikowski biegnie dalej w kierunku Pieniężna (z XIV-wiecznym kościołem św. Piotra i Pawła oraz zamkiem kapituły warmińskiej) i do Braniewa, pierwszej siedziby biskupów warmińskich i kapituły warmińskiej.

Perłą szlaku jest Frombork – miejsce wieloletniego pobytu i śmierci Mikołaja Kopernika. Na otoczonym murami obronnymi Wzgórzu Katedralnym znajdują się Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja oraz Muzeum Mikołaja Kopernika. Nie można także nie zwiedzić Wieży Radziejowskiego z jedynym w Polsce wahadłem Foucaulta.

Szlak biegnie przez niewielkie Tolkmicko do Elbląga, w którym warto zajrzeć do katedry św. Mikołaja. Stamtąd szlak prowadzi nas do Torunia. W staromiejskiej kamienicy, będącej miejscem narodzin astronoma, mieści się obecnie muzeum Mikołaja Kopernika. Będąc w Toruniu warto zajrzeć także do Planetarium.

Il. tyt.: portret Mikołaja Kopernika, autor nieznany, via Wikimedia Commons

You May Also Like