Szlak Grunwaldzki

W historii Polski zapisało się wiele doniosłych wydarzeń, jednak najbardziej znanym jest zwycięstwo Władysława Jagiełły nad siłami Zakonu Krzyżackiego pod Grunwaldem w lipcu 1410 roku.

Szlak Grunwaldzki
Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie

Podróż Szlakiem Grunwaldzkim rozpoczynamy w Olsztynie, założonym w 1334 roku przez wójta warmińskiego Henryka von Lutra. Kilkadziesiąt lat później kapituła warmińska wzniosła tu zamek, który można podziwiać do dziś. Obecnie w zamku, którego administratorem był niegdyś Mikołaj Kopernik, mieści się Muzeum Warmii i Mazur. Olsztyn zachwycająca również Starym Miastem i położeniem wśród warmińskich jezior i wzgórz.

Z Olsztyna udajemy się drogą krajową nr 16 w kierunku Ostródy. Pierwszą miejscowością na trasie jest Gietrzwałd, znany z objawień maryjnych w 1877 roku. W miejscowości znajduje się Sanktuarium Maryjne. Podążając dalej w stronę Ostródy, mijamy Zawady Małe, gdzie znajduje się cmentarz więźniów obozu koncentracyjnego w Działdowie, oraz Stare Jabłonki – jeden z ośrodków letniskowych w regionie.

Po kolejnych 11 kilometrach docieramy do Ostródy, założoną przez Krzyżaków w XIV wieku. W murach ostródzkiego zamku w 1410 roku po bitwie grunwaldzkiej złożono ciało wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena. W 1807 roku w Ostródzie rezydował także cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte.

Szlak Grunwaldzki
Zamek krzyżacki w Ostródzie, fot. Pixabay.com

Dalsza część szlaku prowadzi na południe w kierunku Lubawy. Po drodze mijamy Pietrzwałd z XVII-wiecznym drewnianym kościołem oraz Wysoką Wieś, najwyżej położona miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim. W pobliżu wsi znajduje się najwyższe wzniesienie regionu – Dylewska Góra (312 m n.p.m.) oraz Jezioro Francuskie. Według miejscowej legendy jego nazwa pochodzi od utopionych w jeziorze żołnierzy napoleońskich z zemsty za gwałty na mieszkankach.

Docieramy do jednego z najstarszych miast w regionie – biskupiej Lubawy. Wśród zabytków miejscowości na uwagę zasługują m.in. XVII-wieczny drewniany kościół parafialny p.w. św. Barbary, kościół parafialny pw. św. Anny z I połowy XIV wieku oraz pozostałości po zamku biskupów chełmińskich. Tuż za Lubawą szlak mija Sampławę z XIV-wiecznym gotyckim kościołem.

Z Sampławy podążamy na południe ku Nowemu Miastu Lubawskiemu po drodze mijając m.in. miejscowość o nazwie Bratian. W bratiańskim zamku miała miejsce ostatnia narada krzyżacka przed bitwą grunwaldzką. W Nowym Mieście Lubawskim najstarszym zabytkiem jest XIV-wieczny gotycki kościół pw. św. Tomasza.

Szlak Grunwaldzki
Pomnik zwycięstwa grunwaldzkiego, fot. Albertus teolog [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Wielu turystów odwiedza także pobliski Kurzętnik. Przed bitwą pod Grunwaldem nieopodal Kurzętnika wojska krzyżackie przygotowały zasadzkę na armię Władysława Jagiełły. Jednak jego wojska zawróciły, by uniknąć bitwy podczas przeprawy przez dolinę rzeki Drwęcy.

Około 135 kilometrów od Olsztyna nad rzeką Wel położony jest Lidzbark, gdzie mieści się m.in. kościół św. Wojciecha. Stąd udajemy się do Działdowa, którego głównym zabytkiem jest XIV-wieczny zamek krzyżacki. Kolejna krzyżacka warownia na szlaku znajduje się pobliskiej Nidzicy.

Kolejne miejscowości na szlaku to Łyna, Dobrzyń, Szkotowo. W pobliżu pierwszej z nich znajduje się rezerwat przyrody „Źródła Rzeki Łyny”. Podążając dalej szlakiem w kierunku Olsztynka docieramy na pola Grunwaldu, gdzie rozegrała się największa bitwa średniowiecznej Europy. Dziś na miejscu bitwy znajduje się Muzeum Bitwy pod Grunwaldem oraz pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego.

Szlak Grunwaldzki dociera do Olsztynka, uroczego miasta mazurskiego w którym znajduje się jeden z największych polskich skansenów. Olsztynek jest ostatnim miastem na trasie szlaku, który powraca do Olsztyna.

Il. tyt.: Jan Matejkohttp://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4799, Domena publiczna, Link

You May Also Like