Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich

Przez tereny południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji przebiega szlak związany z rodem magnackim, który po czterech wiekach obecności w historii Polski pozostawił po sobie trwały ślad.

Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich
Pałac Lubomirskich w Rozwadowie, fot. Rademenes777 [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Ród Lubomirskich piastując najwyższe godności wpływał na losy kraju. Ponadto jego przedstawiciele wykazywali się patriotyzmem i męstwem, uczestnicząc w wielu kampaniach wojennych. Wpływali na rozwój gospodarczy kraju, zarządzając majątkami zarówno własnymi jak też i królewskimi. Lubomirscy wznosili wspaniałe rezydencje i świątynie, zakładali parki i ogrody, jak również wspierał artystów.

Miejscowości, których znajdują się po dziś dzień rezydencje i obiekty wzniesione przez Lubomirskich, tworzą niezwykle atrakcyjny turystycznie pretekst do odwiedzania ciekawych zakątków naszego kraju oraz najbliższych sąsiadów.

Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich, poprowadzony przez najciekawsze miejscowości Podkarpacia, rozpoczyna się w Stalowej Woli, kończąc się w Wiśniczu. Jego długość wynosi 879 km, z czego aż 478 km znajduje się na terenie Polski. Pozostałe jego części leżą na Ukrainie (247 km) oraz na Słowacji (154 km).

Spośród miejscowości związanych z Lubomirskimi, dwanaście z nich zostało zaliczonych do gniazd rodowych, natomiast pozostałe określono jako mianem godnych zainteresowania.

Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich
Zamek w Baranowie Sandomierskim, fot. Jakub Hałun [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
Naszą podróż zaczynamy w Stalowej Woli, położonej na pograniczu Równiny Tarnobrzeskiej i Doliny Dolnego Sanu. W 1973 roku do miejscowości przyłączono Rozwadów, który w 1723 roku stanowił własność Lubomirskich. W Rozwadowie (obecnie dzielnicy Stalowej Woli) możnazobaczyć wzniesiony w latach 1745-1753 zespół klasztoru Kapucynów z podziemną nekropolią (w której pochowano kilka pokoleń Lubomirskich) oraz kościoła farnego z XIX wieku.

W położonym nad rzeką Babulówką Baranowie Sandomierskim znajduje się piękny zespół zamkowo-parkowy. Będąc w Baranowie Sandomierskim warto również obejrzeć murowany kościół ufundowany przez rodzinę Leszczyńskich.

Główną atrakcją Rzeszowa, położonego na pograniczu Pogórza Rzeszowskiego i Pradoliny Podkarpackiej, jest zamek wzniesiony niemal od podstaw w 1902 roku. W kościele św. Krzyża podziwiać można, oprócz XVII-wiecznych ołtarzy i bogatej dekoracji stiukowej, wiele zabytków związanych z Lubomirskimi.

W położonej 8 km na południowy zachód od Rzeszowa Boguchwale znajduje się barokowy pałac Lubomirskich. W jego pobliżu znajduje się kilka interesujących zabytków: murowany spichlerz, brama wjazdowa i kamienna figura św. Jana Nepomucena.

Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich
Zespół zamkowo-parkowy w Łańcucie, fot. Pixabay.com

W położonym na skraju Pogórza Rzeszowskiego Łańcucie należy odwiedzić zespół zamkowo-parkowy ze wspaniałymi wnętrzami, oranżerią i kolekcją zabytkowych pojazdów. Warte obejrzenia są również: murowana synagoga, zabudowania klasztoru i kościoła Dominikanów, jak i kościół parafialny św. Stanisława.

W położonym nad rzeką Mleczką Przeworsku Lubomirscy w latach 1799-1808 wznieśli pałac, mieszczący obecnie Muzeum Miasta Przeworska. Można w nim obejrzeć eksponaty związane z historią miasta od najdawniejszych czasów, pamiątki związane z rodziną Lubomirskich oraz pałacowe wnętrza utrzymane w stylu epoki.

W ukraińskim Lwowie znajduje się liczne zabytki i pamiątki związane z historią wielu narodów: świątynie wielu wyznań, pałace, kamienice i budynki z różnych epok, muzea i galerie z bogatymi zbiorami. W Muzeum Historycznym, Galerii Sztuki i Bibliotece im. Stefanyka znajduje się część kolekcji z dawnego Muzeum ks. Lubomirskich.

W położonej w północnej części Spiszu Starej Lubovli ogromną popularnością cieszy się wieża zamkowa, którą co roku odwiedza ponad 60 000 turystów.

Główną atrakcją Podolińca jest budynek zamku (mieszczący obecnie Urząd Miasta) oraz kościół św. Stanisława. We wnętrzu świątyni dominuje ołtarz główny z 10-metrowym obrazem Wskrzeszenie Piotrowina.

Szlak Gniazd Lubormirskich
Zamek w Wiśniczu, fot. Kawior [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Ze względu na swoje położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych Nowy Sącz miał doskonałe warunki rozwoju, przez co w liczbie nadań i przywilejów królewskich ustępował tylko Krakowowi. Na uwagę zwracają zabytkowe kościoły, dawna synagoga, Dom Gotycki oraz Park Etnograficzny.

W Wiśniczu na uwagę zwraca gotycko-renesansowy kościół św. Wojciecha z 1520 roku, w którym można zobaczyć dzwon odlany przez Hansa Bahama z Norymbergi. Główną atrakcją miejscowości jest zamek, w którym obecnie funkcjonuje Muzeum Ziemi Wiśnickiej.

O atrakcyjności geograficznej i przyrodniczej szlaku świadczą parki narodowe i krajobrazowe. Ponadto szlak, oprócz sąsiadujących państw, łączy regiony o zróżnicowanej kulturze, tradycjach i architekturze, co czyni go jeszcze bardziej interesującym.

Fot. tyt.: Jerzy Strzelecki [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

You May Also Like