Szlak Architektury Drewnianej Podkarpacia

Architektura drewniana Podkarpacia przyciąga swym pięknem nie tylko znawców tematu, ale także turystów zainteresowanych lokalną kulturą i tradycjami. Drewniana zabudowa, będąca świadectwem przeszłości, pomaga poznać i odtworzyć wiele zapomnianych historii.

Szlak Architektury Drewnianej Podkarpacia
Kościół w Haczowie, fot. Drozdzik at Polish Wikipedia [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Na podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej, liczącym przeszło 1200 kilometrów, znajduje się 127 obiektów drewnianych. Podążając szlakiem znajdziemy na nim m.in.: kościoły, cerkwie, skanseny, zespoły zabudowy małomiasteczkowej.

Wśród licznych zabytków na szczególną uwagę zasługują perły architektury drewnianej wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO:

 • kościół w Haczowie pochodzący z XV wieku;
 • zespół plebański z XVI-wiecznym kościołem w Bliznem;
 • cerkiew bojkowska w Smolniku z 1791 roku;
 • cerkiew w Chotyńcu z unikatową polichromią figuralno-ornamentalną z 1. połowy XVIII wieku,
 • cerkiew p.w. św. Michała Archanioła w Turzańsku z polichromiami prezentującymi sceny chrztu Rusi i sceny z Ewangelii;
 • cerkiew w Radrużu z 1583 roku wyróżniająca się doskonałą akustyką i oryginalnością układu.

Szlak Architektury Drewnianej podzielono na IX tras:

  • Trasa I krośnieńsko-brzozowska biegnąca przez Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, tereny Kotliny Sieniawsko-Rymanowskiej, Kotlinę Krośnieńską.
  • Trasa II sanocko-dynowska podążająca doliną Sanu pośród wzniesień Gór Słonnych oraz Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego. Trasa częściowo pokrywa się ze Szlakim Ikon Doliny Sanu.
  • Szlak Architektury Drewnianej Podkarpacia
   Cerkiew w Uluczu, fot. Henryk Bielamowicz [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
   Trasa III ustrzycko-leska prowadząca przez południowo-zachodnie tereny Pogórza Przemyskiego, zdążając na Przedgórze Bieszczadzkie.
  • Trasa IV sanocko-dukielska przebiegająca prawie w całości przez tereny zamieszkałe niegdyś przez ludność łemkowską.
  • Trasa V przemyska prowadzi przez tereny Pogórza Rzeszowskiego oraz doliny Sanu.
  • Trasa VI lubaczowska podążająca przez tereny położone na Płaskowyżu Tarnogrodzkim.
  • Trasa VII rzeszowsko-jarosławska prowadzi przez tereny Pogórza Rzeszowskiego oraz częściowo Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego.
  • Trasa VIII jasielsko-dębicko-ropczycka początkowo podążająca wzdłuż rzeki Ropy, następnie biegnie przez ciekawe krajobrazowo tereny wśród wzniesień Pogórza Ciężkowickiego i dalej doliną Wisłoki, pomiędzy Pogórzem Ciężkowickim a Pogórzem Strzyżowskim.
  • Trasa IX tarnobrzesko-niżańska podąża przez tereny Równiny Tarnobrzeskiej, dolinę Sanu, docierając do Płaskowyżu Kolbuszowskiego.

Fot. tyt.: Kościół w Bliznem/Kroton [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

You May Also Like