Ogród Saski w Warszawie

Warszawski Ogród Saski jest jednym z najstarszych parków w Polsce. Jest fragmentem barokowej Osi Saskiej, założonej przez Augusta II Mocnego.

Ogród Saski w Warszawie
Fontanna Marconiego w Ogrodzie Saskim

Ogród Saski został założony na przełomie XVII i XVIII wieku przez króla Augusta II Mocnego, jako przypałacowy ogród w stylu francuskim, usytuowany przy nie istniejącym już pałacu Saskim.

W maju 1727 roku Ogród Saski został udostępniony mieszkańcom Warszawy, zyskując dużą popularność oraz stając się ulubionym miejscem wypoczynku i rozrywki mieszkańców miasta. Mógł korzystać z niego każdy, kto był porządnie ubrany.

W 1748 roku z inicjatywy króla Augusta III Sasa w południowo-zachodniej części parku wzniesiono Operalnię (niem. opernhaus), pierwszy na terenie Polski publiczny teatr operowy. W Ogrodzie Saskim od XVIII wieku odbywały się występy orkiestry janczarskiej, która dawała tzw. Koncerty Promenadowe. Miały one charakter otwarty i były darmowe, a ich tradycja utrzymała się aż do wybuchu II wojny światowej.

16 czerwca 1855 roku uruchomiono pierwszy warszawski wodociąg miejski, prowadzący wodę z Wisły przez stację pomp przy ul. Karowej. Wzniesiony w Ogrodzie Saskim wodozbiór, wzorowany na rzymskiej świątyni Westy w Tivoli pod Rzymem, pełnił funkcję wieży ciśnień. Wodę ze zbiornika rozprowadzano do 16 zdrojów oraz 4 fontann w różnych częściach miasta, z najbardziej efektowną w samym Ogrodzie Saskim.

Ogród Saski

W XIX wieku Ogród Saski został zamieniony w park w stylu angielskim. W 1870 roku zbudowano w nim drewniany budynek nieistniejącego już Teatru Letniego. Pomiędzy 31 marca a 2 kwietnia 1902 roku wytwórnia filmowa Towarzystwo Udziałowe Pleograf organizowała w budynku teatru pionierskie pokazy polskich filmów dokumentujących życie codzienne w Warszawie.

W latach 40., podczas okupacji niemieckiej, przez zachodnią część ogrodu przebito ulicy Marszałkowską do placu Bankowego. 4 maja 1942 roku Ogród Saski został zamknięty dla ludności polskiej. Drzewostan parku przetrwał okupację i powstanie warszawskie, jednak wszystkie zabudowania parkowe zostały zniszczone.

Po II wojnie światowej park został odtworzony i powiększony dzięki przyłączeniu do niego ogrodu Zamoyskich (od strony ul. Senatorskiej) oraz ogrodu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (od strony ul. Wierzbowej).

You May Also Like