Przekazanie zabytkowych książek do zamkowej Biblioteki

Po ponad 70 latach do Biblioteki zamku w Łańcucie powróciło ośmiotomowe dzieło Louis’a-Pierrea Anquetila pt. Oeuvres historiques (1791-1793). 14 marca br. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych miała miejsce uroczystość, podczas której przekazano zabytkowe woluminy, wywiezione z Łańcuta pod koniec wojny.

Przekazanie zabytkowych książek do zamkowej Biblioteki
Fot. Tymon Markowski/MSZ

W 1944 roku ostatni ordynat Alfred Potocki wraz z częścią zbiorów, wywiózł XVIII-wieczne książki do Wiednia. Następnie kolekcja trafiła do Szwajcarii, która później została rozproszona. Zabytkowe dzieło Anquetila zostało odnalezione, pozyskane i przekazane dla Muzeum przez mecenasa Przemysława J. Blocha – prezesa Fundacji Rodziny Blochów.

W działania zmierzające do pozyskania kolejnego zbioru bibliotecznego zaangażowali się także Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz oraz profesor Wojciech Kowalski.

Dar Fundacji Rodziny Blochów nie jest pierwszym, który wzbogacił zamkową bibliotekę. Rodzina Blochów aktywnie wspiera łańcuckie Muzeum w zabiegach o restytucję zbiorów pochodzących z tutejszej biblioteki. W ostatnim okresie odnaleziono i przekazano książki: Description de la ville de Milan et de ses environs wydaną w Mediolanie w 1844 roku oraz pracę autorstwa Francois-Thomas Delbare Histoire des Ministres Favoris, opublikowaną w Paryżu w 1820 roku.

Licząca ponad 20 tysięcy woluminów Biblioteka Zamkowa jest jedną z niewielu zachowanych niemal w całości in situ książnic rodowych.

Fot. tyt.: Tymon Markowski/MSZ

Źródło: Muzeum-Zamek w Łańcucie