Zamek krzyżacki w Toruniu

Aż trudno dziś uwierzyć, że w miejscu dzisiejszych ruin istniał potężny zamek konwentu krzyżackiego. Został zniszczony na początku wojny trzynastoletniej przez torunian.

Zamek krzyżacki w Toruniu
Fot. Dawid Galus [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons
Na początku 1228 roku na ziemie polskie przybyło dwóch rycerzy krzyżackich z oddziałem knechtów, mający zasiedlić pustoszoną przez Prusów ziemię chełmińską. W 1230 roku dołączyło do nich niewielki oddział pięciu rycerzy i kilkudziesięciu rycerzy dowodzonych przez Hermanna von Balka. W lipcu bądź sierpniu tego roku osiedlili się oni w otrzymanym od Konrada gródku na lewym brzegu Wisły – Vogelsang (Łabędzi Śpiew). Już w następnym roku Krzyżacy przeprawili się na prawy brzeg rzeki, gdzie zorganizowali niewielki przyczółek.

Wskutek powtarzających się powodzi umocnienie, zwane „wieżą na dębie” ulegało ciągłym podtopieniom. W związku z tym Krzyżacy przenieśli się około 10 km w górę Wisły, na miejsce zniszczonego przez Prusów słowiańskiego grodu Postolsk. Powstało tu drewniano-ziemne założenie, które przed 1241 rokiem wzmocniono fragmentarycznie kamiennym murem. Było jedną z nielicznych warowni krzyżackich, które nie zostały zdobyte podczas pierwszego powstania pruskiego (1242-1246). Pierwszym znanym komturem toruńskim był Rabe, wzmiankowany w 1251 roku. W tym okresie była już zaawansowana budowa murowanego zamku, którą ostatecznie ukończono pod koniec XIV wieku. Warowny zespół obronny składał się z zamku konwentualnego z wysoką wieżą oraz dwóch przedzamczy.

Zamek krzyżacki w Toruniu
Fot. Dawid Galus [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons
Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku zamek w Toruniu został zajęty przez wojska Władysława Jagiełły, który obsadził go załogą pod dowództwem Wincentego z Granowa. Toruń powrócił w ręce Krzyżaków na mocy traktatu pokojowego zawartego w 1411 roku.

W lutym 1454 roku Toruń dał sygnał do rozpoczęcia powstania antykrzyżackiego. Po dwudniowym oblężeniu mieszczanie toruńscy zajęli krzyżacką warownię, grabiąc ją i niszcząc. Rada Miejska Torunia (wbrew stanowisku Związku Pruskiego wydała polecenie rozbiórki murów zamkowych. Ocalały jedynie gdanisko oraz fragmenty murów.

W XX wieku zapomnianym zamkiem zainteresowali się archeolodzy i konserwatorzy. Podczas prac archeologiczno-konserwatorskich odsłonięto zachowane fragmenty murów i piwnic, w których urządzono sale wystawowe.

Obecnie toruńska warownia, jako trwała ruina służy turystom. Na zamku organizowane są także festiwale uliczne, happeningi i imprezy masowe (pikniki, strzelanie z łuku itp.). Od 2007 roku gospodarzem obiektu jest Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki” w Toruniu.

Fot. tyt.: Dawid Galus [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons