Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie

W Polsce są dwie miejscowości o nazwie Olsztyn – na Warmii oraz pod Częstochową. Pochodzenie i znaczeniu obu nazw jest jednak różne. Warmiński Olsztyn swą nazwę wywodzi od niemieckiego słowa Allenstein, oznaczającego zamek nad rzeką Alle, a małopolska miejscowość nawiązuje do słowa Holstein, czyli skalna twierdza.

Zamek kapituły warmińskiej w OlsztynieOkoło 1346 roku na wysokim cyplu rzeki Łyny wznoszenie zamku dla kapituły warmińskiej. Po jej ukończeniu powstał kompleks obronny założony na planie czworoboku, składający się z dwóch równoległych skrzydeł połączonych murami kurtynowymi. W skrzydle północnym skrzydle znajdowały się kaplica św. Anny, komnata zarządcy zamku, kancelaria oraz refektarz. Natomiast w skrzydle południowym mieściły się magazyny, spiżarnia, kuchnia i browar.

Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku zamek został na krótko zajęty przez wojska polskie i oddany w zarząd księciu mazowieckiemu Januszowi I. Podczas tzw. wojny głodowej w 1414 roku olsztyński zamek został zajęty bez walki przez oddział Dziersława z Włostowic. Jednak miesiąc później Krzyżacy, dowodzeni przez Helfricha von Drahe, odbili warownię.

W 1454 roku mieszczanie bezskutecznie próbowali zdobyć olsztyńską warownię. Udało się to rok później będącemu na usługach Krzyżaków Jerzemu von Schliebenowi. Na mocy II pokoju toruńskiego w 1466 roku Olsztyn wraz z Warmią został przyłączony do Polski. Krzyżacy zagrozili ponownie zamkowi i miastu w 1521 roku, obrona była jednak na tyle skuteczna, że poprzestali na jednym szturmie.

Zamek kapituły warmińskiej w OlsztynieNa początku XVI wieku rozpoczęto przebudowę warowni, przekształcając ją w reprezentacyjną siedzibę kanoników. W tym czasie administratorem zamku był Mikołaj Kopernik, który skutecznie dowodził jego obroną przed wojskami zakonu w 1521 roku.

W czasie „potopu” wojska szwedzkie doszczętnie ograbiły i zdewastowały zamek. W połowie XVIII stulecia od strony miasta administratorzy obiektu wznieśli barokowy pałac. Po I rozbiorze Polski w 1772 roku władze pruskie przejęły dobra biskupie i kapitulne, a na zamku umieszczono urzędy państwowe. Na początku XX wieku zaadaptowano go na siedzibę kancelarii prezydenta rejencji wschodniopruskiej, nadając jej cechy neogotyckie. Obecnie na zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur.