Muzeum Historii Kolei w Częstochowie

Zarówno miłośników techniki, jak i kolejnictwa niewątpliwie zainteresuje częstochowskie Muzeum Historii Kolei.

Muzeum Historii Kolei w Częstochowie
Główna ekspozycja. Fot. Przykuta [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
W 1840 roku rozpoczęto budowę najstarszej na ziemiach polskich linii kolejowej, łączącej Warszawę z ówczesnym stykiem granic zaboru rosyjskiego, pruskiego i austriackiego. Po sześciu latach, w listopadzie 1846 roku dotarła do Częstochowy, a jej regularna eksploatacja rozpoczęła się 1 grudnia. W następnych latach nastąpił szybki rozwój kolei, otwierano nowe linie, a Częstochowa stała się ważnym węzłem kolejowym.

W 2001 roku Towarzystwo Przyjaciół Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej zorganizowało w Częstochowie Muzeum Historii Kolei. Ekspozycję muzealną ulokowano w kilku salach, położonych na 1. piętrze budynku dworca Częstochowa-Stradom.

O długiej i bogatej historii polskich kolei świadczy bogata kolekcja historycznych eksponatów. Znajdują się tam m.in. lampy kolejowe (od naftowych i karbidowych począwszy), urządzenia łącznościowye, mundury kolejarskie. Miłośników kolejnictwa zainteresują z pewnością stare fotografie, dokumenty i mapy. Od 19 października 2006 roku Muzeum Historii Kolei znajduje się na trasie Szlaku Zabytków.

Fot. tyt.: Travelarz [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons