Szlak architektury drewnianej Podkarpacia

Architektura drewniana Podkarpacia przyciąga swym pięknem nie tylko znawców tematu, ale także turystów zainteresowanych lokalną kulturą i tradycjami. Drewniana zabudowa, będąca świadectwem przeszłości, pomaga poznać i odtworzyć wiele zapomnianych historii.

Szlak architektury drewnianej Podkarpacia
Fot. Kroton [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Na podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej, liczącym przeszło 1200 kilometrów, znajduje się 127 obiektów drewnianych. Na szlaku znajduje się 127 obiektów architektury drewnianej. Podążając szlakiem znajdziemy na nim m.in.: kościoły, cerkwie, skanseny, zespoły zabudowy małomiasteczkowej.

Wśród licznych zabytków na szczególną uwagę zasługują perły architektury drewnianej wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO:

 • kościół w Haczowie pochodzący z XV wieku,
 • XV-wieczny kościół w Bliznem,
 • cerkiew bojkowska w Smolniku z 1791 roku,
 • cerkiew w Chotyńcu z unikatową polichromią figuralno-ornamentalną z 1. połowy XVIII wieku,
 • cerkiew p.w. św. Michała Archanioła w Turzańsku z polichromiami prezentującymi sceny chrztu Rusi i sceny z Ewangelii,
 • cerkiew w Radrużu z 1583 roku wyróżniająca się doskonałą akustyką i oryginalnością układu.

Szlak Architektury Drewnianej podzielono na dziewięć tras:

 • Trasa I krośnieńsko-brzozowska biegnąca przez Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, tereny Kotliny Sieniawsko-Rymanowskiej, Kotlinę Krośnieńską.
 • Trasa II sanocko-dynowska podążająca doliną Sanu pośród wzniesień Gór Słonnych oraz Pogórzy Dynowskiego i Przemyskiego. Trasa częściowo pokrywa się ze Szlakim Ikon Doliny Sanu.
 • Trasa III ustrzycko-leska prowadząca przez południowo-zachodnie tereny Pogórza Przemyskiego, zdążając na Przedgórze Bieszczadzkie.
  Szlak Architektury Drewnianej Podkarpacia
  Cerkiew w Tyrawie Solnej. Fot. Lowdown [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
 • Trasa IV sanocko-dukielska przebiegająca prawie w całości przez tereny zamieszkałe niegdyś przez ludność łemkowską.
 • Trasa V przemyska prowadzi przez tereny Pogórza Rzeszowskiego oraz doliny Sanu.
 • Trasa VI lubaczowska podążająca przez tereny położone na Płaskowyżu Tarnogrodzkim.
 • Trasa VII rzeszowsko-jarosławska prowadzi przez tereny Pogórza Rzeszowskiego oraz częściowo Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego.
 • Trasa VIII jasielsko-dębicko-ropczycka początkowo podążąjąca wzdłuż rzeki Ropy, następnie biegnie przez ciekawe krajobrazowo tereny wśród wzniesień Pogórza Ciężkowickiego i dalej doliną Wisłoki, pomiędzy Pogórzem Ciężkowickim a Pogórzem Strzyżowskim.
 • Trasa IX tarnobrzesko-niżańska podąża przez tereny Równiny Tarnobrzeskiej, dolinę Sanu, docierając do Płaskowyżu Kolbuszowskiego.

Fot. tyt.: Grzegorz Polak [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons