Pałac Radziwiłłów w Nieborowie

Początki, położonego w pobliżu Łowicza, Nieborowa sięgają końca XII wieku, kiedy powstał tu przysiółek, a następnie wieś wraz z kościołem i drewnianym dworem.

Pałac Radziwiłłów w Nieborowie
Salon Czerwony. Fot. Tarkan18, GFDL, Link

Na początku XVI wieku wzniesiono w Nieborowie gotycko-renesansowy dwór, który przetrwał do końca XVII stulecia. W 1694 roku dobra nieborowskie, stanowiące wówczas własność rodu Nieborowskich herbu Prawda, zostały zakupione przez prymasa Michała Stefana Radziejowskiego. Wzniósł on na miejscu dworu barokowy pałac według projektu Tylmana z Gameren, w którym bywał jednak tylko okazjonalnie.

Prymas Radziejowski przekazał w testamencie dobra nieborowskie Jerzemu Towiańskiemu. Przez kolejne stulecie dobra zmieniały często właścicieli. Był w rękach m.in. generała saskiego Jakuba Lubomirskiego, Stanisława Lochocki i Michała Kazimierza Ogińskiego.

W 1774 roku pałac należał do księcia Michała Hieronima Radziwiłła, który zgromadził w nim bogatą kolekcję obrazów. Dla niego architekt Szymon Bogumił Zug założył ogród francuski wokół pałacu, którego wnętrza przebudował pałacu w stylu wczesnoklasycystycznym.

Po śmierci Michała Hieronima Radziwiłła w 1835 roku, w wyniku sporów o sukcesję po nim, pałac podupadł. Ostatecznie w 1841 roku znalazł się rękach jego syna Michała Gedeona Radziwiłła. W połowie XIX wieku zbiory uległy częściowemu rozproszeniu poprzez wyprzedaż, a także wskutek wyjazdu księcia Zygmunta Radziwiłła do Paryża. Kolekcja roślin z oranżerii, będącej własnością cesarską od 1868 roku posłużyła do wyposażenia Nowej Pomarańczarni w warszawskich Łazienkach.

Dawną świetność nieborowskiego pałacu zaczął odbudowywać w 1879 roku Michał Piotr Radziwiłł. W 1922 roku z inicjatywy Janusza Radziwiłła pałac został nadbudowany o jedną kondygnację, według projektu Romualda Gutta. 3 lutego 1945 roku pałac został znacjonalizowany w ramach reformy rolnej, a następnie przekazano go jako oddział Muzeum Narodowemu.

Fot. tyt.: Wistula, CC BY 3.0, Link