Drewniane skarby Mazowsza

Mazowsze jest niezwykle bogate w zabytki sakralnego budownictwa drewnianego. Na jego terenie znajduje się ponad 200 godnych odwiedzenia obiektów.

Drewniane Skarby Mazowsza
Kościół w Ciemniewku. Fot. Jolanta DyrOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

W celu przybliżenia mazowieckiej drewnianej architektury sakralnej powstał szlak tematyczny Drewniane skarby Mazowsza. Szlak obejmuje 67 niezwykłych obiektów sakralnych. Znajdujące się na szlaku świątynie (często zapomniane i rzadko odwiedzane) pozwalają zapoznać się z różnorodnymi, zmieniającymi się w ciągu wieków, formami ich rozplanowania, kształtowania bryły, czy też wyposażenia i zdobienia wnętrza. Przy wyborze obiektów brano przede wszystkim ich historię, walory architektoniczne, rolę w lokalnym i ponadlokalnym życiu religijnym.

Szlak Drewniane skarby Mazowsza zorganizowany został w 7 pętli, na których znajdują się tablice informacyjne:

  • pętla ciechanowska (14 obiektów),
  • pętla ostrołęcka (11 obiektów),
  • pętla płocka (14 obiektów),
  • pętla siedlecka (9 obiektów),
  • pętla warszawska wschodnia (8 obiektów),
  • pętla warszawska zachodnia (10 obiektów),
  • pętla radomska (7 obiektów).

Obecnie szlakiem opiekuje się Lokalna Organizacja Turystyczna Skarbiec Mazowiecki.

Fot. tyt.: Jolanta Dyr, CC BY-SA 3.0, Link