Szlak Orlich Gniazd

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, gdzie o zabytki łatwiej niż gdzie innej w kraju, położona jest między przełomem Warty na północy a doliną Wisły na południu. Pośród licznych tras i szlaków turystycznych regionu na szczególną uwagę zasługuje Szlak Orlich Gniazd.

Szlak Orlich Gniazd
Zamek w Rabsztynie

W odległej przeszłości na terenie Śląska i Małopolski, pośród malowniczych ostańców, powstawały pierwsze osady ludzkie. Na początku drugiego tysiąclecia wzniesiono tutaj pierwsze grody obronne, chroniące szlaki handlowe w państwie piastowskim.

W XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego m.in. Ojcowie, Olsztynie, Lelowie, Bobolicach i Mirowie wzniesiono szereg warownych zamków w celu zabezpieczenia Krakowa oraz ochrony granic państwa. Powstał w ten sposób system obronny zamków, uzupełniony niewielkimi strażnicami, ufortyfikowanymi klasztorami i kościołami.

W stworzenie takiego systemu duży wkład wniosły również możne rody szlacheckie, które wybudowały na terenie Wyżyny swe warowne siedziby m.in. w Babicach, Podzamczu, Smoleniu, Bydlinie, Pilicy, Morsku, Udorzu, Rabsztynie, Pieskowej Skale, Korzkwi i Rudnie.

Szlak Orlich Gniazd
Zamek Ogrodzieniec

Jurajskie zamki budowane były najczęściej na szczytach wzniesień, pośród trudno dostępnych skał wapiennych. Stąd wzięła się ich nazwa – „Orle Gniazda”. Niestety, dziś większość tych budowli możemy oglądać tylko jako ruiny. Przyczyniły się do tego głównie wojny szwedzkie oraz okres rozbiorów i restrykcyjna polityka zaborców. Na szczęście w ostatnich latach zostały podjęte próby rekonstrukcji tych historycznych budowli i podniesiono z ruin zamki w Bobolicach i Korzkwi.

Utworzony przez Kazimierza Sosnowskiego Szlak Orlich Gniazd jest jedną z najciekawszych tras turystycznych w całej Polsce. Warto poświęcić na jego przebycie niejeden weekend, majówkę czy też urlop.

Fot. Pixabay.com